ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Φορολογική Ταυτότητα

Επωνυμία: Ελληνική Φρουτεμπορική Συνεργασία Α.Ε.
Α.Φ.Μ.: 996956127
Δ.Ο.Υ.: Λάρισας
Δραστηριότητα: Εμπόριο οπωρολαχανικών και τροφίμων
Έδρα: 8ο χλμ. Λάρισας-Συκουρίου
Τηλέφωνο: 241 055 2385
Υποκατάστημα: Χατζημιχάλη 57, Λάρισα
Αρ. ΓΕΜΗ: 148582540000

Αρχεία

Πρακτικό Συνεδρίασης Νο 8 της Τακτικής Συνέλευσης στις 25-8-2023

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2022

Προσάρτημα χρήσης 2022

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25-08-2023

Προσάρτημα χρήσης 2021

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2021

Πρακτικό Συνεδρίασης Νο 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25-08-2022

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2020

Πρόσάρτημα χρήσης 2020

Γενική Συνέλευση στις 31-08-2021

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης στις 31-08-2021

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2019

Πρόσάρτημα χρήσης 2019

Γενική Συνέλευση στις 25-08-2020

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης 2018

Πρόσάρτημα χρήσης 2018

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης στις 10-09-2019